Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Imię:
Nazwisko:
Adres i nr domu:
Kod i miasto:
E-mail:
Telefon:
Data zamówienia:
Numer zamówienia:
Numer dokumentu zakupu:
Nazwa produktu:
x
dodaj kolejny produkt
Proszę o zwrot kwoty należnej mi w związku z odstąpieniem od umowy:
Na wskazane konto bankowe:
Sposób w jaki dokonana została zapłata
Powód odstąpienia (nieobowiązkowe)
Załącz plik (max. 5MB):
dodaj kolejny plik

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uwzględnienia prawa odstąpienia od umowy, które określone są szczegółowo w regulaminie sprzedaży mimelectronics.pl

Wyrażam zgodę aby podane w niniejszym formularzu były przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.

Administratorem danych osobowych jest MIM ELECTRONICS MARCIN ŚLIPEK z siedzibą w STARGARDZIE, ul. Tadeusza Kościuszki 44/4.

Podstawa prawna przetwarzania danych art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zmian.).

Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizowania lub poprawiania.