Rękojmia i niezgodność towaru z umową

Imię:
Nazwisko:
Adres i nr domu:
Kod i miasto:
E-mail:
Telefon:
Data zamówienia:
Numer zamówienia:
Numer dokumentu zakupu:
Nazwa produktu:
x
Data stwierdzenia wady:
Proponowane rozwiązanie:

Opis wady i okoliczności jej powstania:
Jeśli towar został uszkodzony w transporcie i został spisany protokół z kurierem, prosimy o dołączenie tego protokołu:
Protokół szkody:
dodaj kolejny plik

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami rękojmi, które określone są szczegółowo w regulaminie sprzedaży mimelectronics.pl

Wyrażam zgodę, że dane podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.

Administratorem danych osobowych jest MIM ELECTRONICS Marcin Ślipek z siedzibą w Stargardzie, ul. Tadeusza Kościuszki 44/4.

Podstawa prawna przetwarzania danych art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zmian.).

Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizowania lub poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak niektórych danych może uniemożliwić przesłanie niniejszego formularza.

Prawo do rękojmi na podstawie ustawy z dn. 23.04.1964 r. kodeks cywilny posiada jedynie konsument.