Zasady dotyczące zwrotów, reklamacji i gwarancji

ZWROTY
(prawo do odstąpienia od umowy)


Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy kupna w terminie do 90 dni od dnia odebrania przesyłki bez podania przyczyny zwrotu.
W tym wypadku prosimy o skorzystanie z gotowego wzoru formularza dostępnego na stronie https://www.mimelectronics.pl/formularz-odstapienia-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html

Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia wyślemy potwierdzenie wraz z przypisanym do niego numerem.

W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie zwracamy wszystkie otrzymane płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy tj. koszty wysyłki od sprzedawcy do kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o zwrocie. Zwrot wpłaty dokonywany jest: przelewem bankowym na konto wskazane w formularzu zwrotu lub na konto z którego dokonana została wpłata. W przypadku rezygnacji tylko z części zamówienia, zwrot kosztów wysyłki nie przysługuje, ponieważ koszty przesyłki są stałe, tzn. niezależnie od ilości zamówionego towaru wynoszą określoną kwotę. Odpowiadają Państwo jedynie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Jesteśmy zobowiązani do dostarczenia towaru wolnego od wad. Jeśli jednak otrzymają Państwo  rzecz wadliwą, niezwłocznie po zgłoszeniu tego faktu wymieniamy go na nowy i pokrywamy koszty wysyłki do nas.

 

REKLAMACJE i GWARANCJE

Prosimy skorzystać z gotowego formularza, który usprawni proces reklamacji, dostępnego pod adresem https://www.mimelectronics.pl/gwarancja.html

Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
Sugerujemy skorzystanie z gotowego formularza, dostępnego pod adresem https://www.mimelectronics.pl/rekojmia-i-niezgodnosc-towaru-z-umowa.html

Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Na towar objęty przez producenta gwarancją, wystawiane są karty gwarancyjne.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

BRAK DOKUMENTU

W wypadku stwierdzenia braku dokumentu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod adresem https://www.mimelectronics.pl/zgloszenie-braku-dokumentu.html